Mirësevini ne DRM Vlore Kontaktet!

Email:    drm.vlore@akm.gov.al   armvlore@gmail.com

Telefoni:  +355 33 237 912

Adresa:     Godina e Qarkut, Kati 2

Qyteti:    Vlorë